RESTRUKTURIRANJE I UPRAVLJANJE PROMJENAMA

  • 6. Aprila 2021.

PREPOZNALI SMO PRIJETNJE koje idu prema našim kompanijama: gubitak tržišta, gubitak kvalitetne radne snage, upad konkurencije iz okruženja, zamjena naših proizvoda drugim proizvodima, poskupljenje repromaterijala i nestabilna društveno-politička situacija. KREIRAMO PRILIKE zajedno sa onim partnerima / kompanijama koje se lahko…

Saznaj više

UPRAVLJANJE KVALITETOM

  • 3. Decembra 2019.

Upravljanje kvalitetom postaje obilježje kompanija koje žele da imaju stabilan rast i razvoj. Održali smo saminar za auditiranje sistema prema zahtjevima novog standarda EN ISO 19011:2018 (BAS EN ISO 19011:2019) za ocjenu sistema izgrađenih prema EN ISO 9001:2015. Učešće su…

Saznaj više

FOKUSIRANI NAPREDAK

  • 6. Novembra 2019.

FOKUSIRANI NAPREDAK je jedan od boljih alata za put od sredine prema vrhu. On se provodi kroz male radionice. Ovdje se istina "spušta na zemlju". Ovdje struka i praktična znanja dominiraju a citati iz literature i standarda su ograničeni. Ovakvu…

Saznaj više

NOVI STANDARD EN ISO 19011:2018

  • 21. Juna 2019.

Održali smo In-house seminar za Interne auditore kvaliteta, prema zahtjevima novog standarda EN ISO 19011:2018, u slovenačkoj kompaniji "ADK" Novi Travnik, koja je Liebherr partner. Paralelno je izvršeno i školovanje Vlasnika procesa za primjenu zahtjeva standarda EN ISO 9001:2015. Kreativna…

Saznaj više

RAFINERIJA ULJA MODRIČA

  • 25. Novembra 2017.

IDEAco je održala In house seminar za auditiranje integrisanog sistema upravljanja prema standardu za auditiranje svih sistema BAS EN  ISO 19011:2015. Vježbe su vršene na auditiranju sistema izgrađenih prema zahtjevima standarda: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015; OHSAS 18001: 2007.…

Saznaj više

Upravljanje rizicima – Risk management

  • 27. Oktobra 2016.

Tehnički komitet BAS/TC 3 - Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta, Institut za standardizaciju BiH je održao 56. sjednicu. Razmatran je prednacrt standarda BAS ISO 31000 Upravljanje rizicima (Risk Management) principi i smjernice. Tehnički komitet je takođe usvojio Plan rada za…

Saznaj više