• 18. Jula 2012.

Postupak usklađivanja procesa je Know How konsultantske kuće IDEA-Co i odvija se kroz četiri faze tokom izgradnje sistema. Jedna od faza koja se primjenjuje u složenim organizacijama je  „ Annual Cross functional Meeting“ gdje se kroz prezentaciju izgrađenog sistema vlasnici procesa upoznaju sa susjednim procesima i dodirnim tačkama među njima.

„Annual Cross functional Meeting“ je trajao dva dana i održavao se u velikoj Sali Natron-Hayata.Kroz prezentaciju izgrađenog sistema vlasnici procesa su se upoznali  sa susjednim procesima i dodirnim tačkama među njima. Upoznavanje susjednih procesa nema za cilj samo da se prepoznaju kontakti i veze među procesima nego ima i motivacijski karakter predstavljanja vlastitog procesa i upoznavanje sa  uspjesima i poteškoćama  susjednih procesa.

Praktični dio školovanja
Prezentiranje dokumentacije za auditiranje; Priprema za auditiranje po grupama uz korištenje dokumentacije učesnika seminara; Provođenje audita uz mentorstvo kompetentnih auditora (predavača);

Natron-Hayat je u fazi izgradnje Integriranog sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima normi  EN ISO 9001:2008 i FSC standarda. Auditori su kroz teorijska tumačenja i praktične vježbe trenirali vještinu utvrđivanja koliko je sistem primjeren svrsi organizacije i da li postoje prilike za poboljšanje. Kombinovanjem teorijskih zahtjeva i interaktivnih vježbi seminar je bio koristan i ugodan. Finale i validacija rezultata školovanja su ostvareni podjelom u osam auditorskih grupa koje su izvele audite na primjerima procesa iz Natron-Hayat-a. Poboljšanje audit procesa je je vršeno  ocjenjivanjem rada grupa od strane Lead Auditora TÜV SÜD-a.