• 17. Novembra 2017.

Jedna od najboljih prilika za međusobno upoznavanje kompanija i ljudi su naši seminari o razumijevanju standarda izgradnji sistema i provođenja internih audita. Tom prilikom se razmjenjuju najbolje prakse a struktura učesnika su: direktori kompanija, projekt menadžeri, vođe sektora i službi.

Dana 11.11.2017. godine, subota, u Gračanici je održano školovanje Internih auditora prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 19011:2015.

Učešće su uzele kompanije:

 • SUPFINA doo Gradačac
 • LIGAMONT doo Lukavac
 • ELCOM doo Tuzla
 • VOĆAR doo Brčko
 • TEHNOPETROL doo Tuzla
 • DIS EUROSTANDARD doo Prnjavor
 • TOOL-MACHINE.TEAM doo Gradačac
 • SUMAN doo Gračanica
 • MAJEVICA dd Srebrenik
 • EUROPROST doo Miričina, Gračanica
 • HST CNC TECHNIK doo Gračanica
 • RPC SUPERFOS BALKAN doo Gračanica
 • BME doo Tešanjka
 • CARNIVAL CRUISE LINE Miami, Florida, USA.