• 6. Maja 2014.

Konsultantska kuća IDEA-Co je izvela “In House” školovanje internih auditora prema zahtjevima standarda EN ISO 19011:2011 za integrisani sistem upravljanja kvalitetom izgrađen prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008 i EN ISO 14001:2004.

Polaznici seminara su kroz prezentacije, vježbe i razgovore upoznati sa suštinom zahtjeva navedenih standarda, kao i sa zahtjevima standarda koji je u pripremi: EN ISO 9001:2015.

Auditori su praktičnim izvođenjem vježbi potvrdili da su usvojili znanja sva tri standarda .

Najvažnija poruka školovanja je da, primjenjujući principe novog standarda za auditiranje EN ISO 19011:2011, moraju razvijati programe audita i da je to jedan od najjačih alata za stabilan rast organizacije.