• 10. Septembra 2012.

U dane 07. i 08.. septembra u firmi Koteks Tešanj održan seminar na temu FMEA metode – FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (ANALIZA MOGUĆIH GREŠAKA I UTICAJA) kao jedan od alata za poboljšanje sistema kvaliteta ISO 9001:2008 i obaveznih alata u sistemu auto-industrije ISO/TS 16949:2002 (2009).

Organizator je Šefket Turalić.

Predavač dugogodišnji lead auditor na sistemima kvaliteta i konsultant gdin Zvone Livk.

Seminar je pohađalo 40 polaznika, pored domaćina Koteks učešće su uzeli: FAD Jelah; FAMOS Istočno Sarajevo; POBJEDA Tešanj; KOALA PAINTINGS Tešanj; KLAUS LEHMAN Gračanica; RS METALI Virovitica; LIVNICA Turbe; FRAGMAT IZOLIRKA Gračanica; OPRUGE KRAJNOVIC Gradačac

te gosti:

Sead Jahić direktor konsultanske agencije IDEA-Co Gračanica i gdin Sanjin Konjhodžić direktor predstavnistva Bureau Veritas BiH.

U sklopu seminara polaznici su imali priliku da posjete firmu Pobjeda Tešanj i da u praksi dožive kako funkcionise ovaj alat za poboljšanje sistema kvaliteta.