Projekti u toku

GodinaKlijentUsluga
2021.Junior Eko Termik d.o.o. TešanjIzgradnja sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2015
2020.”Fabrika cementa
Lukavac” dd
Izgradnja sistema upravljanja zdravljam i sigurnosti na radu prema zahtjevima standarda EN ISO 45001:2018
2020.Magma Metal d.o.o. GradačacIzgradnja sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2015
2019.”TMD GROUP” d.o.o. GradačacIzgradnja sistema okolinskog upravljanja i sistema upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu prema zahtjevima standarda EN ISO 14001:2015 i EN ISO 45001:2018

Završeni projekti

GodinaKlijentUsluga
2021.Tehna d.o.o. / Tehnobeton d.o.o GračanicaKonsultantske usluge na unapređenju procesa
2020.Benja-Autotransporti d.o.o. Doboj IstokKonsultantske usluge na unapređenju procesa
2020.AFT Bosnia d.o.o. ŽiviniceIzgradnja sistema okolinskog upravljanja i sistema upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu prema zahtjevima standarda EN ISO 14001:2015 i EN ISO 45001:2018
2020.DiS Eurostandard d.o.o. PrnjavorKonsultantske usluge na unapređenju procesa
2020.Natron-Hayat d.o.o. Maglaj„In-house“ školovanje Internih Auditora prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2015 i standarda EN ISO 14001:2015, te auditiranje sistema prema zahtjevima standarda ISO 19011:2018
2020.”TBG BETON” d.o.o. ZagrebIzgradnja sistema upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu prema zahtjevima standarda EN ISO 45001:2018
2020.”TTU ENERGETIK” d.o.o. TuzlaMonitoring sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2015 i njegova puna integracija sa Poslovnim sistemom
2020.”TBG BH” d.o.o. KakanjIzgradnja sistema upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu prema zahtjevima standarda EN ISO 45001:2018
2020.”i-Form Tools” d.o.o. Široki BrijegIzgradnja sistema upravljanja kvalitetom EN ISO 9001:2015 i IATF16949:2016
2020.”TEHNOPETROL” d.o.o. TuzlaIzgradnja sistema okolinskog upravljanja i sistema upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu prema zahtjevima standarda EN ISO 14001:2015 i EN ISO 45001:2018
2020.Tvornica cementa Kakanj d.d. KakanjIzgradnja sistema upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu prema zahtjevima standarda EN ISO 45001:2018
2019.„Rafinerija ulja Modriča“ a.d. ModričaObuka internih provjerivača za sistem menadžmenta bezbijednošću i zdravljem na radu prema zahtjevima ISO 19011:2018
2019.”Fabrika cementa Lukavac” ddŠkolovanje za refreshing sistema okolinskog upravljanja EN ISO 14001:2015
2019.”ADK” d.o.o. Novi TravnikŠkolovanje Internih auditora prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 19011:2015
2019.”Global Ispat koksna industrija” doo LukavacRazvoj sistema upravljanja prema prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2015
2019.”FESTA” doo TešanjIzgradnja sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2015
2019.”FESTA” doo TešanjPoboljšanje/unapređenje organizacijske strukture
2019.”Fabrika cementa Lukavac” dd„In-house“ školovanje Internih Auditora prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2015 i standarda EN ISO 14001:2015, te auditiranje sistema prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 19011:2015 (ISO 19011:2011).
2019.”Pobjeda” dd Tešanj„In-house“ školovanje Internih Auditora prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2015, te auditiranje sistema prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 19011:2015 (ISO 19011:2011)
2019.”Pobjeda” dd TešanjProvođenje aktivnosti za povezivanje sistema upravljanja kvalitetom EN ISO 9001:2015, IATF 16949 i poslovnog sistema
2019.”STOCK BH” d.o.o. SarajevoIzgradnja sistema upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu
2018.DiS Eurostandard d.o.o. PrnjavorKonsultantske usluge na unapređenju procesa
2018.Delibašić Poliuretani d.o.o. KakanjKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2018.Delibašić Poliuretani d.o.o. KakanjKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2018.JP EP BiH Podružnica
“Hidroelektrane na Neretvi” doo Jablanica
Tranzicija sistema upravljanja kvalitetom na EN ISO 9001:2015
2018.”Veritas Automotive” d.o.o. SarajevoIzgradnja sistema okolinskog upravljanja EN ISO 14001:2015
2018.”Global Ispat Koksna
Industrija” d.o.o. Lukavac
Školovanje Internih auditora za razumijevanje i primjenu standarda EN ISO 9001:2015 i standarda EN ISO 14001:2015, te auditiranje sistema prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 19011:2015
2018.Baupartner d.o.o. LukavacKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2018.BEMA BA d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2018.CPA d.o.o. TojšićiKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2018.Elatec d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2018.Elektroremont d.d. BanovićiKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2018.Euro Prost d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2018.Fabrika cementa Lukavac d.d. LukavacKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015. i EN ISO 50001:2011
2018.GMC d.o.o. UsoraKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2018.Ingrat d.o.o GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2018.INOX Ajanović d.o.o. TešanjKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2018.Katić d.o.o. UsoraKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2018.Klaus Lehmann GmbH d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2018.Nipex d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2018.Širbegović inženjering d.o.o. Gračanica
2018.Suman d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2018.Supfina d.o.o. Gradačac
2018.Tehno-Beton d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2018.Trgovir d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2017.ArceloMittal d.o.o. ZenicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015. i EN ISO 14001:2015.
2017.BME d.o.o. TešanjKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2017.DiS Eurostandard d.o.o. PrnjavorKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2017.HST CNC Technik d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2017.Natron-Hayat d.o.o MaglajKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015. i EN ISO 14001:2015.
2017.EMTelektro inženjering d.o.o. BrčkoKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2017.Tvornica cementa Kakanj d.d.Konsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2017.Tring d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.
2016.Remex d.o.o. TuzlaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2016.JZU “Gradske apoteke” SrebrenikKonsultantske usluge na izgradnji AKAZ standarda za apoteke
2016.JZU “Gradske apoteke” TuzlaKonsultantske usluge na izgradnji AKAZ standarda za apoteke
2016.Apoteka “Floris” GradačacKonsultantske usluge na izgradnji AKAZ standarda za apoteke
2016.J.U. “Apoteka Gradačac” Konsultantske usluge na izgradnji AKAZ standarda za apoteke
2016.Apoteka “M” GradačacKonsultantske usluge na izgradnji AKAZ standarda za apoteke
2016.Privatna apoteka “Apoteka Ćerimagić”Konsultantske usluge na izgradnji AKAZ standarda za apoteke
2016.Apoteka “EnaPharm” GradačacKonsultantske usluge na izgradnji AKAZ standarda za apoteke
2016.Apoteka “Lamele” GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji AKAZ standarda za apoteke
2016.P.Z.U. “La Vita” GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji AKAZ standarda za apoteke
2016.BME d.o.o. TešanjKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2016.GMC d.o.o. UsoraKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008. i OHSAS 18001:2007.
2015.JZU “Gradske apoteke” GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji AKAZ standarda za apoteke
2015.EMTelektro inženjering d.o.o. BrčkoKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2015.RPC Superfos Balkan d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008 & BRC/IOP
2015.Profil-Isolation d.o.o. Žepče Konsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 14001:2004.
2014.Strolit d.o.o. OdžakKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2014. Širbegović Inženjering d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2014.Plastoflex d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2014.Benja-Autotransporti d.o.o. Doboj IstokKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2014.Fining d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2014.Baupartner d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2014.HST CNC Technik d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2014.G.D.T. “Tehna” d.o.o. Donja LohinjaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2014.Elatec d.o.o. TuzlaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2014.Eco-Energy d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2013.JP “Spreča” d.d. TuzlaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2013.Earth Tec BH d.o.o. LipnicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2013.RMU Đurđevik d.o.o. ĐurđevikKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2013.ZD RU “Kreka” d.o.o. TuzlaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2013.Begova Pekara, KalesijaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008, HACCP-standard.
2012.Isajbegović o.r. Pekara KalesijaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008, HACCP-standard.
2012.Ligamont d.o.o. LukavacKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2012.Natron-Hayat d.o.o. MaglajKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2012.Uno-Prom d.o.o. DoborovciKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2012.G.I.K.I.L. d.o.o. LukavacKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2012.C.I.B.O.S. d.o.o. IlijašKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008. EN ISO 14001:2004 i EN ISO 18001:2007.
2012.INOX Ajanović d.o.o. TešanjKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2012.Džambo d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2011.Variplast d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2011.Suman d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2011.IHI–Institut za hemijsko inženjerstvo d.o.o. TuzlaKonsultantske usluge za usklađivanje procesa sa zahtjevima standarda EN ISO 17025: 2005.
2011.Sisecam soda Lukavac d.o.o. LukavacKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 14001:2004. i EN ISO 22000:2005.
2011.Profil-Isolation d.o.o. ŽepčeKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2011.Drina Plast d.o.o. TuzlaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2010.Bema BA d.o.o. & Ambra d.o.o. LohinjaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2010.DBC d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2010.PD Rudstroj d.o.o. KakanjKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2010.Širbegović d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 14001: 2004. i EN ISO 18001:2007.
2010.Sisecam soda Lukavac d.o.o. LukavacKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda OHSAS 18001:2007
2010.Intrade-pharm d.o.o. SarajevoKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2010.Intrade Energija d.o.o. SarajevoKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2009.Majevica d.d. Srebrenik – Corn FlipsKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008, EN ISO1561(HACCP), GMP i GHP.
2009.Remontmontaža d.d. TuzlaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2009.TTO d.o.o. SarajevoKonsultantske usluge za Izgradnju sistema osiguranja kvaliteta prema zahtjevima norme EN 3834: 2005 i pripremnu fazu za izgradnju QMS ISO 9001:2008.
2009.ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj – LaboratorijaKonsultantskih usluga za USKLAĐIVANJE PROCESA Laboratorije Rudnik mrkog uglja “Kakanj” Kakanj u skladu sa zahtjevima standarda EN ISO17025: 2000.
2009.Sisecam soda Lukavac d.o.o. LukavacKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008,HALA BAS 1049:2007, EN OHSAS 18001:2007.
2009.JP Toplana d.d. TešanjKonsultantske usluge za izgradnju sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000 i EN ISO 14001: 2004.
2008.TOM d.d. Gornji Vakuf – UskopljeKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2008.Elatec d.o.o. TuzlaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2008.Mirna d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda – Modul I
2008.Variplast d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000/2008
2007.Gredelj-Revom d.o.o. Dobošnica Konsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000.
2007.Fragmat Izolirka d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000/2008.
2007.Dis Eurostandard d.o.o. PrnjavoKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000/2008.
2007.G.I.K.I.L. d.o.o. Laboratorija LukavacKonsultantske usluge za izgradnju sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 17025: 2000.
2007.Metacomm d.o.o. JajceKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000.
2007.Klaus Lehmann GmbH d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000/2008.
2007.Metalno d.o.o. ZenicaKonsultantske usluge za razvoj sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000, usklađen sa normom EN 3834.
2006.Helioplast d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge za izgradnju sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000, uključujući plan kvaliteta po principima GMP i GHP.
2006.Elektroremont d.d. BanovićiKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000.
2005.Rudar d.o.o. TuzlaKonsultantske usluge na unapređenju organizacione strukture pod nazivom “EFIKASNA ORGANIZACIONA STRUKTURA”
2005.Ingrat d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000/2008
2004.G.I.K.I.L. d.o.o. LukavacKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000.
2003.Širbegović d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000/2008
2003.Limorad d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000/2008
2003.Unis Tok d.o.o. KalesijaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000/2008
2003.Zimplast d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000/2008
2003.Bosnafarm d.o.o. LukavacKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000.
2003.Tehno-beton d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000/2008
2003.Umel Dalekovodmontaža d.o.o. TuzlaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000.