• 16. Aprila 2014.

IDEA-Co je u prostorijama MTTC (Centar for Advenced Tchnologies) koji se nalazi u krugu  firme Plamingo doo Gračanica, organizovala  seminar „Razvoj  sistema kvaliteta prema zahtjevima ISO TS 16949. Vodeći Predavač na seminaru je bio Zvone Livk, ovlašteni TUV SUD – Lead Auditor, a medijator seminara Sead Jahić TUV SUD – Lead Auditor.

Firme koje su prisustvovale na seminaru: FAD d.d. Jelah;JAKSCHE Plastična Tehnika d.o.o. Laktaši; UNIS TOK d.o.o. Kalesija; Plamingo d.o.o. Gračanica; ENKER d.d.Tešanj; Bema BA d.o.o. Gračanica; Saraj-Komerc d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje i MTTC d.o.o. Gračanica.