Proizvodi

 Metodologija rada kod uvođenja sistema upravljanja kvalitetom je bazirana na decenijskom iskustvu u praćenju organizacijskih formi i njihove djelatvornosti. Polazeći od veličine organizacije, vrste djelatnosti kao i od faze životnog ciklusa pokušavamo “prepoznati”, po potrebi i  redefinirati misiju. Nakon toga u saradnji sa menadžment timom dokumentiramo, implementiramo i provjeravamo sistem prilagođen konkretnoj organizaciji.

U toku izgradnje sistema, ukoliko naiđemo na “slabe tačke”, sugerišemo menadžmentu korektivne akcije za njihovo otklanjanje. Ili ukazujemo na prilike za poboljšanja.

EN ISO 9001:2008 Dizajniranje i implementiranje sistema upravljanja kvalitetom Organizacije.
EN ISO 14001:2004 Sistemi okolinskog upravljanja.
ISO/IEC 17025:2005 Kompetentnost za obavljanje ispitivanja u Laboratorijama.
OHSAS 18001:2007 Upravljanje zdravstvenim i bezbjedosnim rizicima u organizaciji.
EN ISO 22000:2005/HACCP Sistemski preventivni pristup kojim se osigurava sigurnost hrane.
HALAL STANDARD-BAS 1049:2007 Osiguranje upotrebe postupka i materijala koji su dozvoljeni prema zahtjevima standarda.
EN ISO 27001:2005 Sistem upravljanja sigurnošću informacija
EN ISO 3834-1:2005 Zahtjevi ia kvalitet zavarivanja metalnih materijala
ISO/TS 16949:2009 Tehnička specifikacija za automobilsku industriju
CE Deklaracija o usklađenosti proizvoda (CE znak)

 U sklopu aktivnosti POBOLJŠANJA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE razmatramo svih pet menadžerski zadataka: planiranje, organizovanje, kadrovsko popunjavanje, vođenje i kontrola.

Šesti menadžerski zadatak – motivacija i sistem nagrađivanja je posebna oblast. Menadžeri iz razumljivih razloga (naročito u ranim fazama životnog ciklusa organizacije, ne posvete dovoljno pažnje uspostavi organizacijske strukture (funkcionalni ili neki drugi model), tehnikama komuniciranja, definisanju odgovornosti i ovlaštenja. U toku izgradnje strukture koristimo, ali ne mistificiramo, različite menadžerske alate.

Poentu dajemo na: timski rad, zajedničke ciljeve, povjerenje, upravljanje znanjem i na kraju, uspostavi organizacijske kulture.

Projekat može biti proširen definisanjem marketing strategije i strategije upravljanja ljudskim resursima.

Svakodnevno dobijamo potvrde da je ŠKOLOVANJE INTERNIH AUDITORA jedan od najefektnijih proizvoda koga je razvio saradnički tim “IDEA-Co”.

U teorijskom dijelu predstavimo osnovne zahtjeve standarda serije ISO 9000 ili neke druge serije (14000,18000) i  osnovne zahtjeve standarda EN ISO 19011 postupak auditiranja sa izvođenjem primjera.

Drugi dan, kroz diskusije, analiziramo moguće situacije i ocjenjujemo težine uticaja.

Ključna aktivnost je radionica- podjela u grupe i vođenje kompletnog postupka auditiranja na procedurama klijenata:analiza dokumentacije, sastavljanje liste pitanja i postupak auditiranja.Nakon provedenog postupka slijedi analiza i ukazivanje na eventualne prostupe od strane iskusnog eksternog auditora.

Školovanje se okončava rekapitulacijom i utvrđivanjem znanja. Ocjena uspješnosti školovanja od strane učesnika nam služi da provodimo stalna poboljšanja edukacijskog procesa.

Edukacija iz menadžmenta se odvija kroz saradnju sa najboljim iz oblasti. Na taj način dajemo klijentima „dodatnu vrijednost”.

Na slici je seminar „KAKO RIJEŠITI KRIZU UPRAVLJANJA” u saradnji sa ADIZES INSTITUTOM za jugoistočnu Evropu Asee.

Zapažen seminar su organizirali IDEA-Co i SMILE IT Solutions iz Beča na temu

” U SUSRET VREMENU – POSLOVNA IZVRSNOST”