U sklopu aktivnosti POBOLJŠANJA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE razmatramo svih pet menadžerski zadataka: planiranje, organizovanje, kadrovsko popunjavanje, vođenje i kontrola.

Šesti menadžerski zadatak – motivacija i sistem nagrađivanja je posebna oblast. Menadžeri iz razumljivih razloga (naročito u ranim fazama životnog ciklusa organizacije, ne posvete dovoljno pažnje uspostavi organizacijske strukture (funkcionalni ili neki drugi model), tehnikama komuniciranja, definisanju odgovornosti i ovlaštenja. U toku izgradnje strukture koristimo, ali ne mistificiramo, različite menadžerske alate.

Poentu dajemo na: timski rad, zajedničke ciljeve, povjerenje, upravljanje znanjem i na kraju, uspostavi organizacijske kulture.

Projekat može biti proširen definisanjem marketing strategije i strategije upravljanja ljudskim resursima.