Sektor plastike i alata je jedan od rijetkih sektora, u BiH i Regiji SI BiH,  koji je uspio da održi vitalnost i ostvari regionalnu konkurentnost. Za naprijed navedeno, ne treba da zahvaljujemo nikakvoj osmišljenoj strategiji, nego, najviše, preduzetnicima koji su ovu oblast prepoznali kao utočište za svoje preduzetničke zamisli.

Nakon dostizanja industrijske zrelosti isti su pokrenuli Klaster plastičara i alatničara BiH sa sjedištem u Gračanici i  Centar naprednih tehnologija- MTTC, sa sjedištem u Gračanici. Udruženje za razvoj NERDA je pokrenulo projekat koji se realizira uz financijsku potporu Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju  – SIDA, sa ciljem da se poboljša:

Za realizaciju gore navedenog je preduzeto niz aktivnosti a jedna u nizu je i izrada Priručnika za izgradnju i razvoj sistema upravljanja kvalitetom  u sektoru plastike i alata. Priručnik koga je pripremio Sead Jahić, član odbora, jer rezultat unutarsektorske saradnje. U njemu je dato deset primjera dobre prakse iz sektora prerade plastike i alata..

Ipak priručnik, ima OPŠTI KARAKTER I PRIMJENJIV JE ZA SVE ORGANIZACIJE. On treba da posluži menadžmentu i timovima unutar preduzeća da  izgrade i razvijaju sisteme upravljanja kvalitetom. Mnoge organizacije pristupaju formalno izgradnji sistema upravljanja kvalitetom, ali su suštinski i dalje na starim metodama i navikama. Ovaj priručnik treba da im pomogne da krenu dalje u razvoj.

Zbog toga je priručnik koncipiran kao RADNA SVESKA u kojoj se  predstavljaju zahtjevi standarda i za svaki zahtjev daju preporuke šta je potrebno uraditi za osnovno ispunjenje zahtjava i šta su mogući putevi za dalji razvoj  sistema. Na ovaj način Priručnik pokušava da 07razrješi dvije štetne krajnosti: da već prve godine želimo  imati   “zrele i razvijene sisteme”, a druga je da, nakon certifikacije, ostanemo godinama na istom stepenu razvoja sistema.  Naravno sistem nije potpun, nije efektivan i nije efikasan samo na osnovu ispunajvanja zahtjeva iskazanih kroz tačake standarda. Prije toga moramo odrediti (projektovati) procese a potom ih povezati u sistem. To  je, takođe, jedna od oblasti  kojom se bavi ovaj priručnik. Za organizacije koje imaju zahtjevne kupce ili visoke vlastite zahtjeve je dato nekoliko korisnih alata kao što su Metoda- 5S, a opisane su i smjernice održivost kompanija. Takođe su prikazani  putevi dostizanja   poslovne izvrsnosti prema različitim, u svijetu priznatim  modelima.  Veliko neznanje i površnost koji su se instalirali u certifikacijskim i konsultantskim kućama  su doprinijele da se firme udalje od stvarne i kreativne izgradnje sistema. Oni koji žele da prežive, koji žele da zadovolje svoje I zahtjevnije kupaca moraju naći snage i inspiracije da grade istinske, efektivne i efikasne sisteme.  Ovaj priručnik treba da im pomogne da se  što lakše i što sigurnije kreću tim putem. U razvijenom svijetu je to važan uslov. A kod nas je, usudio bih se reći, uslov opstanka .

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *