Poslovni sistem

Edukacija iz menadžmenta se odvija kroz saradnju sa najboljim iz oblasti. Na taj način dajemo klijentima „dodatnu vrijednost”.

Na slici je seminar „KAKO RIJEŠITI KRIZU UPRAVLJANJA” u saradnji sa ADIZES INSTITUTOM za jugoistočnu Evropu Asee.

 Zapažen seminar su organizirali IDEA-Co i SMILE IT Solutions iz Beča na temu

 ” U SUSRET VREMENU – POSLOVNA IZVRSNOST”