Konsultantska agencija “IDEA-Co” je osnovana početkom 2002. godine za pružanje usluga kod izgradnje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnih standadra serija ISO 9000 i svih drugih komplementarnih standarda. Osnivač Jahić Sead je ovlašteni TÜV CERT – Lead Auditor od TÜV MANAGEMENT SERVIS GMBH. Mϋnchen, – za oblast: prerada metala; mašine i oprema; istraživanje i razvoj; usluge.
Prethodno je stekao profesionalno iskustvo: projektanta, tehnologa i direktora sektora za razvoj u fabrici dizalica “Fering” Gračanica. Vodio je na desetine projekata u oblasti razvoja proizvoda i razvoja tehnologije. Agencija trenutno radi na principima “virtualne organizacije” – uvezivanje sa saradnicima i sličnim organizacijama na konkretnim projektima. Zahvaljujući strategiji saradnje sa vrhunskim partnerima, djelatnost je proširena i na polje strateškog menadžmenta i HRM-a. Na bazi partnerstva sa najboljim u djelatnosti Agencija pruža podršku kod dokazivanja kvaliteta proizvoda i informacionih tehnologija.
Naš konačan cilj je pružanje usluge na unapređenju i povezivanju: poslovnog sistema, sistema upravljanja kvalitetom i informacionog sistema. Naši klijenti su oni koji prihvataju ili će prihvatati ovakvu ideju.

Školovanje i certifikati

Vizija, misija, politika i strategija

Vizija

Naša vizija je da konsultantska agencija IDEA-Co postane uzor Organizacije koja uči, da tu ideju prenese na partnere sa kojima čini virtualnu organizaciju i na svoje ključne klijente.

Misija

Poboljšanje efektivnosti i efikasnosti procesa kod naših klijenata na ključnim područjima njihove djelatnosti i komponovanjem procesa u djelotvorne sisteme.
Na ovaj način podržavamo klijenate u razvoju njihovog biznisa, razvoju timskog rada, transparetnosti, lakoće upravljanja i metoda za donošenje odluka na putu stvaranja kulture organizacije i kulture društva.
Posebno želimo pomoći organizacijama da prepoznaju skrivene vrijednosti svojih kadrova.

Politika

Ostvariti očekivani nivo kvaliteta naših usluga i pružanje klijentu usluga koje će pomoći rješavanju njegovih ključnih problema.
Kod preispitivanja ugovora, jasno utvrditi zahtjev kupca, a tokom i nakon realizacije, utvrditi da li je klijent dobio očekivano i da li je očekivanje premašeno.
Stalno podizati ugled u društvu i kreirati klimu da je kvalitet uslov opstanka.
Kod naših klijenata podizati svjest o značaju sigurnosti po zdravlje I bezbjednost i zaštiti okoline.
Pratiti razvoj međunarodnih standarda za organizacije, procese i proizvode i pružiti klijentima potrebne informacije.
Razviti mrežu najboljih saradnika, za sve oblast sistema upravljanja kvalitetom i svjetski priznatih management sistema, povezanih u Virtualnu organizaciju sa IDEA-Co.

Strategija

Razvoj procesnog pristupa kao ključne strategije i vrhunskog alata za rješavanje menadžerskih problema
Razvoj sistemskog pristupa kod koga su procesi smisleno povezani
Razvoj metoda Upravljanja pomoću ciljeva MbO
Opis procesa – Flowchart, SIPOC, Procesne liste, Priručnici procesa, Knjige procesa
Podizanje nivoa informatičke podrške – upravljački I specijalizovani informacioni sistemi.
Optimiziranje nivoa kvaliteta i nivoa troškova: Cost/Benefit, Cost/Quality
Razvijanje naprednih alata i tehnika kao: FMEA, HACCP, XR-chart, Cpk, Pareto, SWOT analiza, ishikava, QFD, Breinstorming, Benchmarking, 5S
Put ka složenim programima: BSC, 20 Ključeva, TPM, DMAIC – Six Sigma,
Management ljudskim resursima, tehnike razvoja timskog rada, motivacija
Razvoj internih komunikacija i PR-aktivnosti
Primjena IDEA-Concepta: BFC (Better, Faster, Cheaper)
Razumijevanje IDEA pristupa objavljenog kao DNK- kvaliteta.