• 13. Juna 2012.

Najveći Rudnik u BiH „ ZD Rudnici Kreka Tuzla“ je u fazi implementacije sistema upravljanja kvalitetom. Primjenjen je originalan IDEA-koncept izvještavanja iz procesa  koji treba da pomogne najvišem vođstvu kod donošenja slijedećih programa i strateških odluka.

Ovako složena organizacija zahtjeva puno pažnje kod uspostave sistema. Zbog toga je primjenjen originalan IDEA-koncept izvještavanja iz procesa koji treba da pomogne najvišem vodstvu kod donošenja slijedećih programa i strateških odluka.Takođe je  izvršeno školovanje šezdeset internih auditora. Slijedeća faza je selekcija auditora i dodatno školovanje vodećih auditora. Vodeći auditori će krenuli u akciju kakvu preduzimaju certifikacijske kuće: Audit u dvije faze.