Integrirani sistem upravljanja u Tvornici Cemanta Kakanj ispunajva zahtjeve standard ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.  Integriranje je olakšano auditiranjem po NOVOM standardu ISO 19011:2011.

Tvornica cementa Kakanj je prva organizacija u Bosni i Hercegovini koja je razvila i implementirala integrirani sistem upravljanja kvalitetom, okolinom, te zdravljem i sigurnošću na radu, u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, EN 197-1:2005 i OHSAS 18001:1999. Ovakav integrirani sistem podrazumijeva obavezu kontinuirane nadgradnje i razvoja, što je u suštini i filozofija standarda  ISO serije.

Zbog potrebe razvoja sistema a obzirom i da je došlo do promjene standard na  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007. te novi standard za auditiranje ISO 19011:2011. organizacija je školovala dvadeset auditora za integrirane sisteme.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *