Šest pametnih šešira

Šest pametnih šešira je korisna tehnika koja se koristi da bi se odluke sagledavale iz više različitih uglova. Ona nam pomaže da izađemo izvan uobičajenog načina razmišljanja i dobijemo obuhvatniji pogled na situaciju. Alat je kreirao Edward de Bono. Mnogi uspješni ljudi razmišljaju sa racionalne, pozitivne, tačke gledišta. To je dio razloga zašto su uspješni. Često, i oni mogu posustati…

Read more

Adizes o…

Boris Vukić, Zvezdan Horvat osnivači Adizes SEE, Novi Sad i sertifikovani konsultanti Adizes Institute, Santa Barbara Californija nam prenose Ključne misli profesora Adižesa o: problemima; uticaju okruženja na preduzeće; rukovođenju; promjenama u birokratizovanim organizacijama; tome šta u današnjem poslovnom svijetu treba da rade menadžeri da bi bili uspješniji; kako zadržati inovativnost i kreativnost; pošto je sve podložno promjenama i pošto sve…

Read more

Kada i kako sistem kvaliteta može pomoći organizaciji

Došlo je do intenziviranja međusobne zavisnosti zemalja i regiona u svijetu. Na pragu novog vremena, izražena je značajna potreba za unapređenjem i povećanjem produktivnosti, te za zajedničko uživanje plodova kao i posljedice takvog napretka. U tom cilju predlažemo slijedeće: 1. Briga o ljudskim mogućnostima; 2. Saradnja rukovodstva sa ostalim zaposlenim; 3. Međusobno razumijevanje; 4. Globalna saradnja; 5. Rad za bolju budućnost

Read more

Klaster plastičara i alatničara Gračanica

Business Development Conference 2008” Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici. Klaster plastičara i alatničara BiH je registrovan kod Ministarstva Pravde BiH sa ciljem da poveže plastičare i alatničare unutar BiH, da razvije kontakte i tržišta izvan države te da omogući pristup znanjima i visokim tehnologijama. Jedan od glavnih ciljeva preko koga će se ostvariti ova zamisao je osnivanje…

Read more

Put ka poslovnoj izvsnosti

"Put ka poslovnoj izvrsnosti - Umel Dalekovodmontaža Tuzla" Konferencijka kvaliteta BiH Organizacija „UMEL- DALEKOVODMONTAŽA“ Tuzla  je odabrala put za dostizanje poslovne izvrsnosti kroz dostizanje zahtjeva za sistem upravljanja kvalitetom postavljenih kroz ISO 9001:2000. Krajem 2006. i početkom 2007 je implementiran originalan  informacioni sistem pod imenom „PIRAMIDA“ koji je u potpunosti prilagođen načinu rada firme i pruža punu podršku izgrađenom sistemu…

Read more

Ciljevi kvaliteta proizvoda

Prva internacionalna konferencija ICQME, Budva MOntenegro 2006. godine. Quality Planning is an integral part of quality management, primarily focused to determine: Quality Objectives, Systems of quality (Operational Processes) and appropriate resources. The quality objectives, according to ISO standards and thought of business schools are in accordance with the policy of quality. On a regular basis this necessary demand quite often…

Read more

Kompetentnost auditora i konsultanata QMS-a

Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ”KVALITET 2005”, Zenica, B&H Ako neka od certifikacijskih kuća školuje menadžera/auditora QMS i dodjeli mu zvanje externog/certifikacijskog auditora, velika je vjerovatnoća da će isti postati i konsultant za Quality Management Sistem (QMS) Malo ili nikako se ne  uzima u razmatranje činjenica da su u pitanju dva potpuno različita zanimanja. Kriteriji imenovanja auditora su postavljeni standardom…

Read more

Kriteriji održivosti organizacija, novi način rangiranja

Objavljeno u "Poslovne novine" broj 1219 oktobar/listopad 2011. godine. Nema nikakve sumje da sve organizacije, što je svojstveno svim živim organizmima, teže dugovječnosti odnosno održivosti. Razlike nastaju u poimanju šta je za održivost potrebno: dovoljno posla, razgranata prodajna mreža, ukupan prihod, investicije,  dobit,  kapital ? Koji iznos kapitala ili koje bogatstvo je dovoljno da bi smo imali neku sigurnosnu rezervu?…

Read more

Mapa puta za kvalitet-mentalna mapa kvaliteta

Objavljeno u "Poslovne novine" broj 1220, novembar/studeni 2011. godine te prezentovano na 6. konferenciji kvaliteta BiH Kada je prije četrdeset godina poznati guru kvaliteta, Joseph M. Juran prognozirao da će Japan zbog orijentiranosti na sisteme upravljanja kvalitetom, postati velesila u to vrijeme, kada je Japan zauzimao skromno mjesto u svjetskoj ekonomiji, to je bila “neodmejrena izjava” . Sada u orijentaciju…

Read more