Integrirani sistem upravljanja u Tvornici cementa Kakanj

  • 11. Aprila 2013.

Integrirani sistem upravljanja u Tvornici Cemanta Kakanj ispunajva zahtjeve standard ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.  Integriranje je olakšano auditiranjem po NOVOM standardu ISO 19011:2011. Tvornica cementa Kakanj je prva organizacija u Bosni i Hercegovini koja je razvila i…

Saznaj više

Ispunjavanje zahtjeva međunarodnog standarda ISO/IEC 17025:2005

  • 2. Aprila 2013.

Uvodničar je bio: Dr. Andrej Zajc Osnivač  IRMA Instituta Ljubljana i TUV SUD Lead Auditor. Predavanju su prisustvovali rukovodni kadrovi i menadžeri kavaliteta organizacija: Rudarsko geološko građevinski fakultet UNTZ; Rudarski Institut Tuzla;  Rudnici Kreka Tuzla, GIKLI Lukavac, Inspek-RGH Sarajevo, IDEA-Co…

Saznaj više

Izgradnja sistema u JP Spreča

  • 12. Decembra 2012.

U JP Spreča su određena dva procesa realizacije: Upravljanje akumulacijom Modrac te projektovanje i nadzor hidro sistema. Kroz rukovodni proces se obezbjeđuje stalni nadzor i poboljšanja. Takođe je određen optimalan broj potpornih procesa.

Saznaj više

Javni poziv za takmičenje “OSTVARI SVOJU IDEJU”

  • 22. Oktobra 2012.

„Ostvari svoju ideju“ je takmičenje za najbolju poslovnu ideju, namijenjeno mladim ljudima od 18 do 35 godina. Takmičenje realizuje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske, a u…

Saznaj više

Seminar na temu FMEA metode

  • 10. Septembra 2012.

U dane 07. i 08.. septembra u firmi Koteks Tešanj održan seminar na temu FMEA metode - FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (ANALIZA MOGUĆIH GREŠAKA I UTICAJA) kao jedan od alata za poboljšanje sistema kvaliteta ISO 9001:2008 i obaveznih alata…

Saznaj više

IDEA-Professional – Novi koncept školovanja

  • 30. Jula 2012.

Uočavajući potrebu najboljih organizacija da dobiju kadrove koji su spremni graditi i održavati i razvijati funkcionalne sisteme upravljanja, IDEA-Co je razvila novi koncept  školovanja pod nazivom IDEA Profesional. Voditelji  prvog seminara su bili Sead Jahić Lead Auditor (BiH) , Igor…

Saznaj više

Najveći rudnik u BiH nastavlja temeljitu izgradnju sistema

  • 13. Juna 2012.

Najveći Rudnik u BiH „ ZD Rudnici Kreka Tuzla“ je u fazi implementacije sistema upravljanja kvalitetom. Primjenjen je originalan IDEA-koncept izvještavanja iz procesa  koji treba da pomogne najvišem vođstvu kod donošenja slijedećih programa i strateških odluka. Ovako složena organizacija zahtjeva…

Saznaj više