Najviše rukovodstvo kompanije HST CNC Technik Gračanica u saradnji sa konsultantskom kućom IDEA-Co je izvršilo Analizu potencijala. Radni tim HST CNC Technik su sačinjavali: Tatjana Moralić – direktor; Senada Bolten – pomoćnik direktora; Elvir Ibrišević – tehnički sektor; Šahziba Hidić – kadrovski sektor; Tanja Pavlović – finansije; Mehrudin Nasić – proizvodnja; Robert Kril – vanjski saradnik iMustafa Mostarlić – ovlašteni revizor.

IDEA tim su sačinjavali: Sead Jahić, Amela Spahić i Adnan Spahić.

Analiza potencijala je provedena kroz: A. Analizu strukture organizacije;  B. Analizu boniteta (bilans stanja-aktiva, bilans uspjeha, analiza radnih učinaka, pokazatelji aktivnosti, pokazatelji likvidnosti) C.Kvalitet kao strategija QFD;  D. Analiza faktora ponašanja zaposlenih; E. Organizacione performanse.

Na osnovu rezultata poslovanja i procjene stanja je  izvršena SWOT analiza koja će biti jedan od nekoliko početnih dokumenata za  strategiju u naredne tri godine.

U nastavku se očekuju slijedeće  aktivnosti: korektivne akcije nakon SWOT analize; izrada biznis plana, izrada marketing strategije, reinženjering procesa; preispitivanje strukture organizacije; preispitivanje procesa i njihovih međusobnih uticaja, uspostava indikatora uspjeha u procesima, uspostava sistema motivacije

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *