RESTRUKTURIRANJE I UPRAVLJANJE PROMJENAMA

  • 6. Aprila 2021.

PREPOZNALI SMO PRIJETNJE koje idu prema našim kompanijama: gubitak tržišta, gubitak kvalitetne radne snage, upad konkurencije iz okruženja, zamjena naših proizvoda drugim proizvodima, poskupljenje repromaterijala i nestabilna društveno-politička situacija. KREIRAMO PRILIKE zajedno sa onim partnerima / kompanijama koje se lahko…

Saznaj više