Upravljanje rizicima – Risk management

  • 27. Oktobra 2016.

Tehnički komitet BAS/TC 3 - Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta, Institut za standardizaciju BiH je održao 56. sjednicu. Razmatran je prednacrt standarda BAS ISO 31000 Upravljanje rizicima (Risk Management) principi i smjernice. Tehnički komitet je takođe usvojio Plan rada za…

Saznaj više