Interaktivni seminar za kompanije u BiH

Višedecenijsko Profesionalno iskustvo u vođenju organizacija i izgradnji sistema nam je dalo mogućnost da organiziramo ugodne interaktivne seminare koji kroz razgovore, primjere i lagane vježbe dovode učesnike na nivo dobro obučenih internih auditora. Seminaru su prisustvovali predstavnici kompanija: Bema BA Gračanica; Ammar Gradačac, Baupartner Gračanica; Elektroremont Banovići, Ingram Srebrenik; Ingrat Gračanica; Klaus Lehmann GmbH Gračanica: […]

Prezentacija standarda ISO/IEC 27001:2013

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog Kantona, IDEA-Co i TÜV SÜD su organizirali upoznavanje sa standardima ISO/IEC 27001:2013 – Sistemi za upravljanje sigurnošću informacija. Predavač Doc.dr.sc. Tanović Anel, dipl.el.ing. je nakon prezentacije standarda razvio kreativnu diskusiju o potrebama za uvođenje standarda u naše organizacije. Seminaru su prisustvovali predstavnici organizacija: NLB Tuzlanska Banka, Pobjeda Tešanj, Fabrika Cementa […]