Razvoj sistema kvaliteta prema zahtjevima ISO/TS 16949

  • 16. Aprila 2014.

IDEA-Co je u prostorijama MTTC (Centar for Advenced Tchnologies) koji se nalazi u krugu  firme Plamingo doo Gračanica, organizovala  seminar „Razvoj  sistema kvaliteta prema zahtjevima ISO TS 16949. Vodeći Predavač na seminaru je bio Zvone Livk, ovlašteni TUV SUD –…

Saznaj više

Konferencija o održivosti u francuskoj ambasadi

  • 15. Aprila 2014.

Osnivači Tehnološkog centra: IDEA-Co (Sead Jahić), Bema Ba (Nedim Šabić) i te vođa Centra dipl.ing. Nusret Muharemović su učestovovali na konferenciji  o konkurentonosti i održivosti  koji je održan  u Centar André Malraux (Andre Malro) / Francuskom  institut u Bosni i…

Saznaj više