Naši partneri na listi “100 najvećih” u Bosni i Hercegovini

Na osnovu različitih kriterija koje su izradile Poslovne Novine te na osnovu podataka dobijenih od  Agencije TEC i Agencije  AFIP,  naši partneri su zauzeli značajna mjesta na listi 100 Najvećih. „Bitka“ je bila pomalo neravnopravna jer je vodeći biznis kod nas i dalje trgovina. Na rang ljestvici su se našli:             […]