Seminar na temu FMEA metode

  • 10. Septembra 2012.

U dane 07. i 08.. septembra u firmi Koteks Tešanj održan seminar na temu FMEA metode - FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (ANALIZA MOGUĆIH GREŠAKA I UTICAJA) kao jedan od alata za poboljšanje sistema kvaliteta ISO 9001:2008 i obaveznih alata…

Saznaj više