Najveći rudnik u BiH nastavlja temeljitu izgradnju sistema

  • 13. Juna 2012.

Najveći Rudnik u BiH „ ZD Rudnici Kreka Tuzla“ je u fazi implementacije sistema upravljanja kvalitetom. Primjenjen je originalan IDEA-koncept izvještavanja iz procesa  koji treba da pomogne najvišem vođstvu kod donošenja slijedećih programa i strateških odluka. Ovako složena organizacija zahtjeva…

Saznaj više