Seminar za Interne Auditore, GIKIL- grupa II

  • 17. Maja 2012.

16. i 17. maja je za drugu grupu u GIKIL-u održan seminar za Interne Auditora sistema upravljanja kvalitetom EN ISO 9001:2008. Seminaru Internih Auditora je prisustvovalo i završilo 25. učesnika. Širina i sveobuhvatnost standarda ISO 9001:2008 omogućava rješenja u gotovo…

Saznaj više