RESTRUKTURIRANJE I UPRAVLJANJE PROMJENAMA

RESTRUKTURIRANJE I UPRAVLJANJE PROMJENAMA

  • 6. Aprila 2021.

PREPOZNALI SMO PRIJETNJE koje idu prema našim kompanijama: gubitak tržišta, gubitak kvalitetne radne snage, upad konkurencije iz okruženja, zamjena naših proizvoda drugim proizvodima, poskupljenje repromaterijala i nestabilna društveno-politička situacija. KREIRAMO PRILIKE zajedno sa onim partnerima / kompanijama koje se lahko ne predaju. UDRUŽUJEMO SE sa renomiranim konsultantskim kućama, majstorima za različite discipline, koje imaju veliko međunarodno iskustvo. USKORO - AKADEMIJA…

Read more
UPRAVLJANJE KVALITETOM

UPRAVLJANJE KVALITETOM

  • 3. Decembra 2019.

Upravljanje kvalitetom postaje obilježje kompanija koje žele da imaju stabilan rast i razvoj. Održali smo saminar za auditiranje sistema prema zahtjevima novog standarda EN ISO 19011:2018 (BAS EN ISO 19011:2019) za ocjenu sistema izgrađenih prema EN ISO 9001:2015. Učešće su uzele kompanije: CPA Tojšići, Baupartner Lukavac, Elcom Tuzla, Variplast Gračanica, Inox Ajanović Tešanj, Ammar Gradačac, EMTelektro Brčko i Trgovir Gračanica.

Read more
FOKUSIRANI NAPREDAK

FOKUSIRANI NAPREDAK

  • 6. Novembra 2019.

FOKUSIRANI NAPREDAK je jedan od boljih alata za put od sredine prema vrhu. On se provodi kroz male radionice. Ovdje se istina "spušta na zemlju". Ovdje struka i praktična znanja dominiraju a citati iz literature i standarda su ograničeni. Ovakvu radionicu smo izveli u Fabrici Cementa Lukavac. Krajnji cilj je razvoj sistema, povećanje efikasnosti i transfer znanja na mlađe kadrove.

Read more
NOVI STANDARD EN ISO 19011:2018

NOVI STANDARD EN ISO 19011:2018

  • 21. Juna 2019.

Održali smo In-house seminar za Interne auditore kvaliteta, prema zahtjevima novog standarda EN ISO 19011:2018, u slovenačkoj kompaniji "ADK" Novi Travnik, koja je Liebherr partner. Paralelno je izvršeno i školovanje Vlasnika procesa za primjenu zahtjeva standarda EN ISO 9001:2015. Kreativna atmosfera, posjete i uključivanje najvišeg rukovodstva iz Maribora su doprinijeli da se kroz praktične vježbe validiraju rezultati školovanja.

Read more
RAFINERIJA ULJA MODRIČA

RAFINERIJA ULJA MODRIČA

  • 25. Novembra 2017.

IDEAco je održala In house seminar za auditiranje integrisanog sistema upravljanja prema standardu za auditiranje svih sistema BAS EN  ISO 19011:2015. Vježbe su vršene na auditiranju sistema izgrađenih prema zahtjevima standarda: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015; OHSAS 18001: 2007. 1189

Read more
UPOZNAVANJE KOMPANIJA KROZ ŠKOLOVANJE

UPOZNAVANJE KOMPANIJA KROZ ŠKOLOVANJE

  • 17. Novembra 2017.

Jedna od najboljih prilika za međusobno upoznavanje kompanija i ljudi su naši seminari o razumijevanju standarda izgradnji sistema i provođenja internih audita. Tom prilikom se razmjenjuju najbolje prakse a struktura učesnika su: direktori kompanija, projekt menadžeri, vođe sektora i službi. 1184

Read more
INTEGRACIJA SISTEMA UPRAVLJANJA I POSLOVNOG SISTEMA

INTEGRACIJA SISTEMA UPRAVLJANJA I POSLOVNOG SISTEMA

  • 17. Marta 2017.

Standard ISO 9001:2015 je idealna prilika da se povežu poslovni sistem i sistem upravljanja kvalitetom koji su u praksi prilično razdvojeni. IDEA-Co je započela davati podršku organizacijama koje do sada nisu imali sistem upravljanja kvalitetom kao i onima koje već imaju sistem po starom standardu. Benefiti ovakvog sistema su: obavezan procesni pristup, upravljanje rizicima u organizaciji, razumijevanje internog i eksternog…

Read more
NOVI STANDARDI  I NOVA FILOZOFIJA UPRAVLJANJA ORGANIZACIJAMA

NOVI STANDARDI I NOVA FILOZOFIJA UPRAVLJANJA ORGANIZACIJAMA

  • 23. Februara 2017.

Novi standardi za upravljanje organizacijama i osiguranjem kvaliteta ISO 9001:2015 pružaju organizacijama priliku da usklade svoje poslovne procese i procese upravljanja kvalitetom. IDEA-Co je započela davati podršku organizacijama koje do sada nisu imali sistem upravljanja kvalitetom kao i onima koje već imaju sistem po starom standardu. Benefiti ovakvog sistema su: obavezan procesni pristup, upravljanje rizicima u organizaciji, razumijevanje internog i…

Read more