Title
Šest pametnih šešira
 1 file(s)  22 downloads
Tekstovi 8. Maja 2015. Download
Adizes o…
 1 file(s)  8 downloads
Tekstovi 8. Maja 2015. Download
Procjena menadžmenta prioriteta u rudarstvu
 1 file(s)  52 downloads
Tekstovi 8. Maja 2015. Download
Kada i kako sistem kvaliteta može pomoći organizaciji
 1 file(s)  129 downloads
Tekstovi 8. Maja 2015. Download
Klaster plastičara i alatničara Gračanica
 1 file(s)  58 downloads
Tekstovi 8. Maja 2015. Download
Put ka poslovnoj izvsnosti
 1 file(s)  55 downloads
Tekstovi 8. Maja 2015. Download
Ciljevi kvaliteta proizvoda
 1 file(s)  62 downloads
Tekstovi 8. Maja 2015. Download
Kompetentnost auditora i konsultanata QMS-a
 1 file(s)  68 downloads
Tekstovi 8. Maja 2015. Download
Kriteriji održivosti organizacija, novi način rangiranja
 1 file(s)  119 downloads
Tekstovi 8. Maja 2015. Download
Mapa puta za kvalitet-mentalna mapa kvaliteta
 1 file(s)  156 downloads
Tekstovi 7. Maja 2015. Download