Title
Šest pametnih šešira
 1 file(s)  12 downloads
Tekstovi 8. Maja 2015. Download
Adizes o…
 1 file(s)  5 downloads
Tekstovi 8. Maja 2015. Download
Procjena menadžmenta prioriteta u rudarstvu
 1 file(s)  48 downloads
Tekstovi 8. Maja 2015. Download
Kada i kako sistem kvaliteta može pomoći organizaciji
 1 file(s)  82 downloads
Tekstovi 8. Maja 2015. Download
Klaster plastičara i alatničara Gračanica
 1 file(s)  54 downloads
Tekstovi 8. Maja 2015. Download
Put ka poslovnoj izvsnosti
 1 file(s)  49 downloads
Tekstovi 8. Maja 2015. Download
Ciljevi kvaliteta proizvoda
 1 file(s)  54 downloads
Tekstovi 8. Maja 2015. Download
Kompetentnost auditora i konsultanata QMS-a
 1 file(s)  62 downloads
Tekstovi 8. Maja 2015. Download
Kriteriji održivosti organizacija, novi način rangiranja
 1 file(s)  71 downloads
Tekstovi 8. Maja 2015. Download
Mapa puta za kvalitet-mentalna mapa kvaliteta
 1 file(s)  101 downloads
Tekstovi 7. Maja 2015. Download