Školovanje za interne auditore

Svakodnevno dobijamo potvrde da je ŠKOLOVANJE INTERNIH AUDITORA jedan od najefektnijih proizvoda koga je razvio saradnički tim “IDEA-Co”.

U teorijskom dijelu predstavimo osnovne zahtjeve standarda serije ISO 9000 ili neke druge serije (14000,18000) i  osnovne zahtjeve standarda EN ISO 19011 postupak auditiranja sa izvođenjem primjera.

Drugi dan, kroz diskusije, analiziramo moguće situacije i ocjenjujemo težine uticaja.

Ključna aktivnost je radionica- podjela u grupe i vođenje kompletnog postupka auditiranja na procedurama klijenata:analiza dokumentacije, sastavljanje liste pitanja i postupak auditiranja.Nakon provedenog postupka slijedi analiza i ukazivanje na eventualne prostupe od strane iskusnog eksternog auditora.

Školovanje se okončava rekapitulacijom i utvrđivanjem znanja. Ocjena uspješnosti školovanja od strane učesnika nam služi da provodimo stalna poboljšanja edukacijskog procesa.