Širina i sveobuhvatnost standarda ISO 9001:2008 omogućava rješenja u gotovo svim sitemskim situacijama. U GIKIL-u  Lukavac smo zatekli dosta izgrađen Total Productive Maintenance (TPM), japanski sitem za održavanje , preuzeli smo zajedničke elemente i integrisali ih u jedinstveni sistem upravljanja kvalitetom ne remeteći autonomiju TPM-a

Složena organizacija GIKIL Lukavac  vrši  proizvodnju Koksa kod koje se odvaja koksni plin za proizvodnju električne energije i tehnološke pare. U daljem tehnološkom lancu je proizvodnja tehnološke i pitke vode, proizvodnja  Anhidrida maleinske kiseline- AMK  i  azotnog  gnojiva- KAN.

Ovakva složena organizacija zahtjeva puno pažnje kod uspostave sistema.

Cijeneći to  izvršeno je školovanje pedeset internih auditora, selekcija auditora i dodatno školovanje vodećih auditora. Vodeći auditori su krenuli u akciju kakvu preduzimaju certifikacijske kuće: Audit u dvije faze.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *