Reference

 

Projekti u toku
2016.Apoteka “EnaPharm” GradačacKonsultantske usluge na izgradnji AKAZ standarda za apoteke
2015.Apoteka “Floris” GradačacKonsultantske usluge na izgradnji AKAZ standarda za apoteke
2015.J.U. “Apoteka Gradačac” Konsultantske usluge na izgradnji AKAZ standarda za apoteke
2015.Apoteka “M” GradačacKonsultantske usluge na izgradnji AKAZ standarda za apoteke
2015.P.Z.U. “La Vita” GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji AKAZ standarda za apoteke
2015.Privatna apoteka “Apoteka Ćerimagić”Konsultantske usluge na izgradnji AKAZ standarda za apoteke
2015.Apoteka “Lamele” GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji AKAZ standarda za apoteke
2015.JZU “Gradske apoteke” TuzlaKonsultantske usluge na izgradnji AKAZ standarda za apoteke
2015.JZU “Gradske apoteke” SrebrenikKonsultantske usluge na izgradnji AKAZ standarda za apoteke
2015.BME d.o.o. TešanjKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2015.GMC d.o.o. UsoraKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2015.JZU “Gradske apoteke” GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji AKAZ standarda za apoteke

 

Godina FirmaKonsalting
2015.EMTelektro inženjering d.o.o. BrčkoKonsultantske usluge na razvoju sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2015.RPC Superfos Balkan d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008 & BRC/IOP
2015.Profil-Isolation d.o.o. ŽepčeKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 14001:2004
2014.EMTelektro d.o.o. BrčkoKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008. 
2014.Strolit d.o.o. OdžakKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008. 
2014.Širbegović Inženjering d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008. 
2014.Plastoflex d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008. 
2014.Benja-Autotransporti d.o.o. Doboj IstokKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008. 
2014.Fining d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008. 
2014.Baupartner d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008. 
2014HST CNC Technik d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008. 
2014.G.D.T. “Tehna” d.o.o. Donja LohinjaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008. 
2014.Elatec d.o.o. TuzlaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008. 
2014. Eco-Energy  d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008. 
2013.JP “Spreča” d.d. TuzlaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2013.Earth Tec BH d.o.o. LipnicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2013.RMU Đurđevik d.o.o. ĐurđevikKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2013.ZD RU “Kreka” d.o.o. TuzlaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2013.Begova Pekara, KalesijaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008, HACCP-standard.
2012.Isajbegović o.r. Pekara KalesijaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008, HACCP-standard.
2012.Ligamont d.o.o. LukavacKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2012.Natron-Hayat d.o.o. MaglajKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2012.Uno-Prom d.o.o. DoborovciKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2012.G.I.K.I.L. d.o.o. LukavacKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2012.C.I.B.O.S. d.o.o. IlijašKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008. EN ISO 14001:2004 i EN  ISO 18001:2007.
2012.INOX Ajanović d.o.o. TešanjKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2012.Džambo d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema  zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2011.Variplast d.o.o. GračanicaRazvoj izgrađenog sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2011.Suman d.o.o. GračanicaRazvoj izgrađenog sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2011.IHIInstitut za hemijsko inženjerstvo d.o.o. TuzlaKonsultantske usluge za usklađivanje procesa sa  zahtjevima standarda  EN ISO 17025: 2005.
2011.Sisecam soda Lukavac d.o.o. LukavacKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 14001:2004 EN ISO 22000:2005.
2011.Profil-Isolation d.o.o. ŽepčeKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2011.Drina Plast d.o.o. TuzlaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2010.Bema BA d.o.o. & Ambra d.o.o. LohinjaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2010.DBC d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2010.PD Rudstroj d.o.o. KakanjKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2010.Širbegović d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 14001: 2004. i EN  ISO 18001:2007.
2010.Sisecam soda Lukavac d.o.o. LukavacKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda OHSAS 18001:2007
2010.Intrade-pharm d.o.o. SarajevoKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2010.Intrade Energija d.o.o. SarajevoKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2009.Majevica d.d. Srebrenik – Corn FlipsKonsultantske usluge na izgradnji sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008, EN ISO1561(HACCP), GMP i GHP.
2009.Remontmontaža d.d. TuzlaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2009.TTO d.o.o. SarajevoKonsultantske usluge za Izgradnju sistema osiguranja kvaliteta prema zahtjevima norme EN 3834: 2005 i pripremnu fazu za izgradnju QMS ISO 9001:2008.
2009.ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj – LaboratorijaKonsultantskih usluga za USKLAĐIVANJE PROCESA Laboratorije Rudnik mrkog uglja “Kakanj”  Kakanj u skladu sa  zahtjevima standarda EN ISO17025: 2000.
2009.Sisecam soda Lukavac d.o.o. LukavacKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008,HALA BAS 1049:2007, EN OHSAS 18001:2007.
2009.JP Toplana d.d. TešanjKonsultantske usluge za izgradnju sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000 i EN ISO 14001: 2004.
2008.TOM d.d. Gornji Vakuf – UskopljeKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
2008.Elatec d.o.o. TuzlaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000/2008
2008.Mirna d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda – Modul I
2008.Variplast d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000/2008
2007.Gredelj-Revom  d.o.o. DobošnicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000.
2007.Fragmat Izolirka d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000/2008
2007.Dis Eurostandard d.o.o. PrnjavorKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000/2008
2007.G.I.K.I.L. d.o.o. Laboratorija LukavacKonsultantske usluge za izgradnju sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 17025: 2000
2007.Metacomm d.o.o. JajceKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000.
2007.Klaus Lehmann GmbH d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000/2008
2007.Metalno d.o.o. ZenicaKonsultantske usluge za razvoj  sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000, usklađen sa normom EN 3834.
2006.Helioplast d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge za izgradnju sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000, uključujući plan kvaliteta po principima GMP i GHP.
2006.Elektroremont d.d. BanovićiKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000.
2005.Rudar d.o.o. TuzlaKonsultantske usluge na unapređenju organizacione strukture pod nazivom “EFIKASNA ORGANIZACIONA STRUKTURA”
2005.Ingrat d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000/2008
2004.G.I.K.I.L. d.o.o. LukavacKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000.
2003.Širbegović d.o.o. GračanicaKonsultantske uslugena izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000/2008
Izvođenje zavarivačkih radova EN 34834
2003.Limorad d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000/2008
2003.Unis Tok d.o.o. KalesijaKonsultantske usluge na unapređenju organizacione strukture
2003.Zimplast d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000/2008
2003.Bosnafarm d.o.o. LukavacKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda BAS EN ISO 9001:2000.
2003.Tehno-beton d.o.o. GračanicaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000/2008
2003.Umel Dalekovodmontaža d.o.o. TuzlaKonsultantske usluge na izgradnji sistema kvaliteta prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2000.