U skladu sa zahtjevima AKAZ standarda je po nalogu za reviziju sistema, izdatom od strane direktora JZU Gradska Apoteka Gračanica Mr.ph. Nadire Kulenović, izvršena revizija uspostavljenog sistema izgrađenog prema AKAZ standardu za apoteke.

Reviziju prakse u svih sedam apoteka su izvršili Revizori školovani od strane AKAZ agencije i agencije IDEA-Co: Mr.ph.Emina Šabić, Mr.ph. Lejla Malić, Mr.ph. Daira Salihbašić i Mr.ph.Damira Sulejmanović.

Revizija je ustanovila da su svi važni zahtjevi standarda ispunjeni u potpunosti. Revizori su prepoznali nekoliko manjih odstupanja koja ne ugrožavaju funkcionisanje sistema i za koje je dat rok za otklanjanje. Takođe je prepoznat i veći broj prilika za poboljšanje.

Po završenoj reviziji je dostavljen Izvještaj o reviziji na osnovu kojeg će Tim za kvalitet planirati naredne aktivnosti.

Tim za kvalitet trenutno izrađuje drugu Samoocjenu sistema koju će dostaviti AKAZ agenciji sa zahtjevom da se zakaže eksterna revizija sistema.

Link na stranicu apoteke: http://gradskaapoteka.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *