Najviše rukovodstvo „Natron- Hayat“ na čelu sa novim direktorom Mr. Mehmet Eray Nasoz je u saradnji sa „IDEA-Co“ nastavilo proces stalnih poboljšanja kroz slijedeće aktivnosti:

Obuka devet  mladih kadrova, za razumijevanje „Audita stalnih poboljšanja“ kako bi se isti mogli aktivnije uključiti u proces provođenja internih audita.  Naglasak je bio na stvaranju dodane vrijednost kroz audit. Slijedeće aktivnosti su bile „fokusirani auditi“ u tri procesa: upravljnje mjernim stredstvima, proizvodnja papira i prodaja papira. Fokusirani auditi su još jedna provjera pred nadzorni audit koga će u februaru izvesti certifikacijaka kuća TUV SUD (Minhen). U petak 24-og januara je izvršena edukacija Vlasnika procesa na temu: „Nova dostignuća i trendovi u razvoju  sistema upravljanja  kvalitetom“. Edukaciju je otvorio novi generalni direktor i pozvao sve zaposlene na stalni razvoj sistema upravljanja kvalitetom. Preostalo je da se Vlasnici procesa, PRK i konsultantska kuća „IDEA-Co“ angažuju na usklađivanje kontaktnih mjesta među procesima tamo gdje je uočeno da je to potrebno uraditi

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *