„Ostvari svoju ideju“ je takmičenje za najbolju poslovnu ideju, namijenjeno mladim ljudima od 18 do 35 godina. Takmičenje realizuje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske, a u okviru „Globalne sedmice poduzetništva“ (www.unleashingideas.org).

Cilj takmičenja je podsticanje mladih osoba na samozapošljavanje kroz pružanje ne finansijske i finansijske podrške u pokretanju vlastitog posla.

Takmičenjem želimo probuditi poduzetnički duh među mladim ljudima, podsticati mlade da razmišljaju o poduzetništvu kao karijeri, motivisati mlade kreativne ljude sa inovativnim i provedivim poslovnim idejama, te ih ohrabriti da te ideje sprovedu u djelo.

PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na takmičenju imaju mladi od 18 do 35 godina koji imaju mjesto prebivališta u BiH. Učesnici takmičenja trebaju dostaviti kratak opis svoje poslovne ideje, kao i popunjen poslovni plan. Poslovni plan, koji je dodatak ovome pozivu, sadrži sljedeće:

–       Naziv i sažetak poslovne ideje
–       Opis posla, proizvoda ili usluge
–       Analiza tržišta i marketinška strategija (SWOT analiza, izrada marketing plana)
–       Menadžment i operativne procedure
–       Potrebna finansijska sredstva za realizaciju poslovne ideje
–       Termin-plan realizacije poslovne ideje

Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova. Poželjno je da se oko jedne ideje okupi više osoba koje bi se u nastavku takmičenja ocjenjivale kao tim. Jedan tim, odnosno samostalni podnosilac, može prijaviti samo jednu poslovnu ideju. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima.

Poslovne ideje koje se odnose na trgovinu, ugostiteljstvo, igre na sreću i finansijsko posredovanje, neće biti razmatrane.

EVALUACIJA POSLOVNIH PLANOVA
Ocjenu pristiglih poslovnih planova vršiće Komisija za ocjenu poslovnih planova (Komisija) po osnovu definisanih kriterijuma.

Na osnovu ocjena Komisije formiraće se rang lista i odabrati tri poslovna plana koja će biti nagrađena.

NAGRADE
Nagrađeni poslovni planovi biće medijski promovisani tokom „Globalne sedmice preduzetništva“ koja će se održati od 12. do 18. novembra 2012. godine.

Nagrade za tri poslovna plana su:

–     Prva nagrada:                    750 KM
–     Druga nagrada:                 500 KM
–     Treća nagrada:                  250 KM

PREDAJA POSLOVNIH PLANOVA
Takmičari su dužni da popunjen obrazac poslovnog plana (obrazac možete preuzeti ovdje) pošalju poštom na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
Ante Starčevića b.b. (Hotel „ERO“)
88 000 Mostar

ili u elektronskoj formi na e-mail: sektorrazvoja@fmrpo.gov.ba  do 06.11.2012. godine.

Za sve dodatne informacije možete da se obratite na e-mail sektorrazvoja@fmrpo.gov.ba ili na tel. 036/449 128.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *