• 12. Decembra 2012.

U JP Spreča su određena dva procesa realizacije: Upravljanje akumulacijom Modrac te projektovanje i nadzor hidro sistema. Kroz rukovodni proces se obezbjeđuje stalni nadzor i poboljšanja. Takođe je određen optimalan broj potpornih procesa.