• 3. Marta 2012.

Najviše rukovodstvo GIKIL-a Lukavac je donijelo odluku da se postojeći sistem upravljanja (POSLOVNI SISTEM, TPM, SIX SIGMA, DOLVI PRISTUP I LABORATORIJSKA KONTROLA) integriraju pomoću procesno orijentisanog pristupa usaglašenog sa međunarodnim standardom ISO 9001:2008.

U identificiranim procesima treba da se odrede mjerljivi pokazatelji i pokazatelji uspjeha.