• 30. Decembra 2016.

Konsultantska kuća IDEA-Co je izvela “In House” seminar internih auditora prema zahtjevima standarda EN ISO 19011:2015 za integrisani sistem upravljanja kvalitetom izgrađen prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008/tranzicija na EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2004/tranzicija na EN ISO 14001:2015
Poseban akcenat je dat na PROCESNI PRISTUP KOD AUDITIRANJA.
Polaznici seminara su kroz prezentacije, vježbe, razgovore i audit na terenu, upoznati sa suštinom zahtjeva standarda od kojih je najvažniji zahtjev za jedinstvenost sistema upravljanja kvalitetom i poslovnog sistema.