• 4. Marta 2012.

U Rudnicima Kreka nastavljen je proces implementacije sistema upravljanja kvalitetom,Predstavnik rukovodstva za kvalitet Zejnil Hadžimustafić je predstavio dostignuti stepen izgradnje na kopovima, rudnicima i upravi.Predtavnici rukovodstva i IDEA-Co su prezentirali dalje zadatke u implementaciji sistema.