Interaktivni seminar za kompanije u BiH

  • 13. Aprila 2015.

Višedecenijsko Profesionalno iskustvo u vođenju organizacija i izgradnji sistema nam je dalo mogućnost da organiziramo ugodne interaktivne seminare koji kroz razgovore, primjere i lagane vježbe dovode učesnike na nivo dobro obučenih internih auditora. Seminaru su prisustvovali predstavnici kompanija: Bema BA…

Saznaj više
Prezentacija standarda ISO/IEC 27001:2013

Prezentacija standarda ISO/IEC 27001:2013

  • 10. Aprila 2015.

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog Kantona, IDEA-Co i TÜV SÜD su organizirali upoznavanje sa standardima ISO/IEC 27001:2013 - Sistemi za upravljanje sigurnošću informacija. Predavač Doc.dr.sc. Tanović Anel, dipl.el.ing. je nakon prezentacije standarda razvio kreativnu diskusiju o potrebama za uvođenje standarda…

Saznaj više
Školovanje internih auditora HE na Neretvi

Školovanje internih auditora HE na Neretvi

  • 6. Maja 2014.

Konsultantska kuća IDEA-Co je izvela "In House" školovanje internih auditora prema zahtjevima standarda EN ISO 19011:2011 za integrisani sistem upravljanja kvalitetom izgrađen prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008 i EN ISO 14001:2004. Polaznici seminara su kroz prezentacije, vježbe i razgovore upoznati sa suštinom…

Saznaj više

Razvoj sistema kvaliteta prema zahtjevima ISO/TS 16949

  • 16. Aprila 2014.

IDEA-Co je u prostorijama MTTC (Centar for Advenced Tchnologies) koji se nalazi u krugu  firme Plamingo doo Gračanica, organizovala  seminar „Razvoj  sistema kvaliteta prema zahtjevima ISO TS 16949. Vodeći Predavač na seminaru je bio Zvone Livk, ovlašteni TUV SUD –…

Saznaj više

Konferencija o održivosti u francuskoj ambasadi

  • 15. Aprila 2014.

Osnivači Tehnološkog centra: IDEA-Co (Sead Jahić), Bema Ba (Nedim Šabić) i te vođa Centra dipl.ing. Nusret Muharemović su učestovovali na konferenciji  o konkurentonosti i održivosti  koji je održan  u Centar André Malraux (Andre Malro) / Francuskom  institut u Bosni i…

Saznaj više

Proces stalnih poboljšanja – Natron-Hayat d.o.o. Maglaj

  • 27. Januara 2014.

Najviše rukovodstvo „Natron- Hayat“ na čelu sa novim direktorom Mr. Mehmet Eray Nasoz je u saradnji sa „IDEA-Co“ nastavilo proces stalnih poboljšanja kroz slijedeće aktivnosti: Obuka devet  mladih kadrova, za razumijevanje „Audita stalnih poboljšanja“ kako bi se isti mogli aktivnije uključiti…

Saznaj više

Seminar za Interne auditore sistema ISO 17025:2005

  • 24. Juna 2013.

Seminaru su prisustvovali predstavnici Instituta: "Rudarski Institut" d.d. Tuzla; "INPROZ" d.o.o Tuzla; "Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje" d.d. Tuzla;  "Inspekt RGH" d.o.o. Sarajevo; "Institut za hemijsko inženjerstvo" d.d. Tuzla; "Global Ispat Koksna Industrija" d.o.o. Lukavac; "IVEX" d.o.o. Usora i…

Saznaj više