Upravljanje rizicima – Risk management

  • 27. Oktobra 2016.

Tehnički komitet BAS/TC 3 - Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta, Institut za standardizaciju BiH je održao 56. sjednicu. Razmatran je prednacrt standarda BAS ISO 31000 Upravljanje rizicima (Risk Management) principi i smjernice. Tehnički komitet je takođe usvojio Plan rada za…

Saznaj više

Interaktivni seminar za kompanije u BiH

  • 13. Aprila 2015.

Višedecenijsko Profesionalno iskustvo u vođenju organizacija i izgradnji sistema nam je dalo mogućnost da organiziramo ugodne interaktivne seminare koji kroz razgovore, primjere i lagane vježbe dovode učesnike na nivo dobro obučenih internih auditora. Seminaru su prisustvovali predstavnici kompanija: Bema BA…

Saznaj više