NOVI STANDARD EN ISO 19011:2018

  • 21. Juna 2019.

Održali smo In-house seminar za Interne auditore kvaliteta, prema zahtjevima novog standarda EN ISO 19011:2018, u slovenačkoj kompaniji "ADK" Novi Travnik, koja je Liebherr partner. Paralelno je izvršeno i školovanje Vlasnika procesa za primjenu zahtjeva standarda EN ISO 9001:2015. Kreativna…

Saznaj više

RAFINERIJA ULJA MODRIČA

  • 25. Novembra 2017.

IDEAco je održala In house seminar za auditiranje integrisanog sistema upravljanja prema standardu za auditiranje svih sistema BAS EN  ISO 19011:2015. Vježbe su vršene na auditiranju sistema izgrađenih prema zahtjevima standarda: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015; OHSAS 18001: 2007.…

Saznaj više

Upravljanje rizicima – Risk management

  • 27. Oktobra 2016.

Tehnički komitet BAS/TC 3 - Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta, Institut za standardizaciju BiH je održao 56. sjednicu. Razmatran je prednacrt standarda BAS ISO 31000 Upravljanje rizicima (Risk Management) principi i smjernice. Tehnički komitet je takođe usvojio Plan rada za…

Saznaj više