RESTRUKTURIRANJE I UPRAVLJANJE PROMJENAMA

PREPOZNALI SMO PRIJETNJE koje idu prema našim kompanijama: gubitak tržišta, gubitak kvalitetne radne snage, upad konkurencije iz okruženja, zamjena naših proizvoda drugim proizvodima, poskupljenje repromaterijala i nestabilna društveno-politička situacija. KREIRAMO PRILIKE zajedno sa onim partnerima / kompanijama koje se lahko ne predaju. UDRUŽUJEMO SE sa renomiranim konsultantskim kućama, majstorima za različite discipline, koje imaju veliko […]

UPRAVLJANJE KVALITETOM

Upravljanje kvalitetom postaje obilježje kompanija koje žele da imaju stabilan rast i razvoj. Održali smo saminar za auditiranje sistema prema zahtjevima novog standarda EN ISO 19011:2018 (BAS EN ISO 19011:2019) za ocjenu sistema izgrađenih prema EN ISO 9001:2015. Učešće su uzele kompanije: CPA Tojšići, Baupartner Lukavac, Elcom Tuzla, Variplast Gračanica, Inox Ajanović Tešanj, Ammar Gradačac, […]

FOKUSIRANI NAPREDAK

FOKUSIRANI NAPREDAK je jedan od boljih alata za put od sredine prema vrhu. On se provodi kroz male radionice. Ovdje se istina “spušta na zemlju”. Ovdje struka i praktična znanja dominiraju a citati iz literature i standarda su ograničeni. Ovakvu radionicu smo izveli u Fabrici Cementa Lukavac. Krajnji cilj je razvoj sistema, povećanje efikasnosti i […]

NOVI STANDARD EN ISO 19011:2018

Održali smo In-house seminar za Interne auditore kvaliteta, prema zahtjevima novog standarda EN ISO 19011:2018, u slovenačkoj kompaniji “ADK” Novi Travnik, koja je Liebherr partner. Paralelno je izvršeno i školovanje Vlasnika procesa za primjenu zahtjeva standarda EN ISO 9001:2015. Kreativna atmosfera, posjete i uključivanje najvišeg rukovodstva iz Maribora su doprinijeli da se kroz praktične vježbe […]

RAFINERIJA ULJA MODRIČA

IDEAco je održala In house seminar za auditiranje integrisanog sistema upravljanja prema standardu za auditiranje svih sistema BAS EN  ISO 19011:2015. Vježbe su vršene na auditiranju sistema izgrađenih prema zahtjevima standarda: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015; OHSAS 18001: 2007.

INTEGRACIJA SISTEMA UPRAVLJANJA I POSLOVNOG SISTEMA

Standard ISO 9001:2015 je idealna prilika da se povežu poslovni sistem i sistem upravljanja kvalitetom koji su u praksi prilično razdvojeni. IDEA-Co je započela davati podršku organizacijama koje do sada nisu imali sistem upravljanja kvalitetom kao i onima koje već imaju sistem po starom standardu. Benefiti ovakvog sistema su: obavezan procesni pristup, upravljanje rizicima u […]

NOVI STANDARDI I NOVA FILOZOFIJA UPRAVLJANJA ORGANIZACIJAMA

Novi standardi za upravljanje organizacijama i osiguranjem kvaliteta ISO 9001:2015 pružaju organizacijama priliku da usklade svoje poslovne procese i procese upravljanja kvalitetom. IDEA-Co je započela davati podršku organizacijama koje do sada nisu imali sistem upravljanja kvalitetom kao i onima koje već imaju sistem po starom standardu. Benefiti ovakvog sistema su: obavezan procesni pristup, upravljanje rizicima […]

FCL / Fabrika cementa Lukavac / In-house seminar i radionica

Konsultantska kuća IDEA-Co je izvela “In House” seminar internih auditora prema zahtjevima standarda EN ISO 19011:2015 za integrisani sistem upravljanja kvalitetom izgrađen prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008/tranzicija na EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2004/tranzicija na EN ISO 14001:2015 Poseban akcenat je dat na PROCESNI PRISTUP KOD AUDITIRANJA. Polaznici seminara su kroz prezentacije, vježbe, […]

Upravljanje rizicima – Risk management

Tehnički komitet BAS/TC 3 – Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta, Institut za standardizaciju BiH je održao 56. sjednicu. Razmatran je prednacrt standarda BAS ISO 31000 Upravljanje rizicima (Risk Management) principi i smjernice. Tehnički komitet je takođe usvojio Plan rada za 2017-tu godinu i podijelio zadatke. Izvršeno je i proširenje rada tehničkog komiteta na standard BAS […]