Aktuelnosti

UPRAVLJANJE KVALITETOM

Upravljanje kvalitetom postaje obilježje kompanija koje žele da imaju stabilan rast i razvoj. Održali smo saminar za auditiranje sistema prema zahtjevima novog standarda EN ISO

Pročitaj više »

FOKUSIRANI NAPREDAK

FOKUSIRANI NAPREDAK je jedan od boljih alata za put od sredine prema vrhu. On se provodi kroz male radionice. Ovdje se istina “spušta na zemlju”.

Pročitaj više »

NOVI STANDARD EN ISO 19011:2018

Održali smo In-house seminar za Interne auditore kvaliteta, prema zahtjevima novog standarda EN ISO 19011:2018, u slovenačkoj kompaniji “ADK” Novi Travnik, koja je Liebherr partner.

Pročitaj više »

RAFINERIJA ULJA MODRIČA

IDEAco je održala In house seminar za auditiranje integrisanog sistema upravljanja prema standardu za auditiranje svih sistema BAS EN  ISO 19011:2015. Vježbe su vršene na

Pročitaj više »

Kalendar svih vjesti