• 27. Oktobra 2016.

Tehnički komitet BAS/TC 3 – Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta, Institut za standardizaciju BiH je održao 56. sjednicu. Razmatran je prednacrt standarda BAS ISO 31000 Upravljanje rizicima (Risk Management) principi i smjernice.

Tehnički komitet je takođe usvojio Plan rada za 2017-tu godinu i podijelio zadatke. Izvršeno je i proširenje rada tehničkog komiteta na standard BAS ISO 55000:2017 Upravljanje imovinom (Asset Management).