INTEGRACIJA SISTEMA UPRAVLJANJA I POSLOVNOG SISTEMA

Standard ISO 9001:2015 je idealna prilika da se povežu poslovni sistem i sistem upravljanja kvalitetom koji su u praksi prilično razdvojeni. IDEA-Co je započela davati podršku organizacijama koje do sada nisu imali sistem upravljanja kvalitetom kao i onima koje već imaju sistem po starom standardu. Benefiti ovakvog sistema su: obavezan procesni pristup, upravljanje rizicima u […]