Seminar na temu FMEA metode

U dane 07. i 08.. septembra u firmi Koteks Tešanj održan seminar na temu FMEA metode – FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (ANALIZA MOGUĆIH GREŠAKA I UTICAJA) kao jedan od alata za poboljšanje sistema kvaliteta ISO 9001:2008 i obaveznih alata u sistemu auto-industrije ISO/TS 16949:2002 (2009). Organizator je Šefket Turalić. Predavač dugogodišnji lead auditor na […]